فروش نرم افزار انتخاب رشته

نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسری ۱۴۰۲ - شركت مهرافزار سركان افتخار دارد برای ۲۲ سال متوالی نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسری را جهت استفاده آموزشگاهها توليد می‌نمايد.

ابتدا نوع خريد خود را مشخص نماييد:  

همکاران سرکان
آموزشگاههاي آزاد
نسخه دانش آموزي

لطفا نوع آموزشگاه را مشخص كنيد

فروش نرم افزار در حال حاضر امکان پذیر نیست

فروش نرم افزار انتخاب رشته در نیمه اول مرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.