درباره مهر افزار سركان

مهر افزار سركان با بيش از ۲۰ سال سابقه در زمينه توليد نرم افزارهای آموزشی، كمك آموزشی، سنجش آموزش و افتخار همكاری با معتبرترين موسسات كشور پاره‌ای از فعاليتها و مشتريان خود را در ادامه معرفی می كند:

کانون فرهنگی آموزش

با ۱۹ سال سابقه همكاری در زمينه انتخاب رشته آزمون سراسری

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

مشاركت در تهيه و توليد چندين عنوان نرم افزار كمك آموزشی و بازی رايانه‌ای برای گروه های سنی مختلف

بازی داستان دوستان ، كتابهای الكترونيك ، بازی موش و مار ( رتبه اول جشنواره رسانه ‌های ديجيتال ۱۳۹۰ ) و ...

Precise Solution

مشاركت در تهيه و توليد نرم افزار چند رسانه‌ای برگزاری آزمون با مشاركت شركت كانادايی Precise Solutions